God deltakelse på makrellfisket i nord

Publisert: av Camilla Klævold

God aktivitet på makrellfisket i nord, nordsjøsilda har vært noe vanskelig å få tak i

Så langt denne uken er det meldt inn 681 tonn med makrell fra Vestfjorden. Størrelsen på makrellen ligger rundt en 450-500 gram.

- Det er et godt fiskeri i nord og sammenlignet med foregående år ser det noe bedre ut for makrellfisket i nord i år, sier salgsleder Knut Halvor Møgster.

Fisket har god deltakelse og det er en god del kystbåter i aktivitet, vel 35 båter har meldt inn fangster de siste dagene.

- Mot slutten av uken vil også Hopen fisk være klar til å ta imot makrell fra fartøy som kan losse med vakuumpumpe selv, forteller Møgster.


Nordsjøsild
Fisket etter nordsjøsild har vært noe varierende, det har stort sett foregått i EU-sonen, men det er også noen fartøy i norsk sone.

- Så langt denne uken har alle fangstene, totalt rundt 2700 tonn, gått til direkte konsum og vi har sett en positiv prisutvikling på nordsjøsilda, det er også stor interesse i markedet på storsilda sier Møgster.

- Vi håper på godt sildevær resten av uken.

Tobis
Tobisfisket er nå avsluttet. Med noe varierende tilgjengelighet i sluttinnspurten nådde vi ikke helt opp til totalkvoten på 250 000.

- Fisket tok seg opp siste dagen så vi venter fremdeles på endelig tall da ikke alle fartøyene er ferdig å losse enda, men foreløpig er det registrert vel 244 000 tonn med tobis. Så vi nådde dermed ikke helt opp, avslutter Møgster.

Siste nytt