God etterspørsel etter makrell og lodde

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sør-Korea og Taiwan har hatt den største veksten på makrell og eksportprisen på lodde ble historisk høy i februar

For makrelleksporten ble en rekordsterk januar fulgt opp med nok en god måned. Februar 2020 var tidenes beste, både i eksportverdi og volum, men februar 2021 går inn på en sterk andreplass i verdi og på tredjeplass i volum, skriver Sjømatrådet.

- Etterspørselen etter norsk makrell er svært god i markedene, og de viktige konsummarkedene Japan, Sør-Korea og Taiwan viser sterk vekst. Spesielt har eksporten til Sør-Korea hatt en formidabel vekst så langt i år med en eksportverdi på 260 millioner kroner og et volum på 17 000 tonn. Det er en økning på 92 prosent i verdi og 118 prosent i volum sammenlignet med samme periode i 2020, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.

  • Norge eksporterte 29 000 tonn makrell til en verdi av 445 millioner kroner i februar.
  • Det er en nedgang i volum på 14 prosent.
  • Verdien falt med 110 millioner kroner, eller 20 prosent, sammenlignet med februar i fjor.
  • Sør-Korea, Vietnam og Japan var de største markedene for norsk makrell i februar.


Lodde

Etter at det ble loddefiske ved Island for den norske flåten i februar har også den nå nådd ut i markedet og Sjømatrådet melder om god interesse for lodda

 - Etter flere år der verken Norge eller Island har fisket lodde er det meldt om god interesse for lodde i markedene. Gjennomsnittsprisen på eksportert lodde i februar var på 18,02 kroner, noe som er historisk høyt sett opp mot eksportert volum, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.

  • Etter to år uten loddefiske fikk Norge en kvote på ca. 42 000 tonn i Islandsk farvann.
  • Hele kvoten ble fisket mellom 1. og 19. februar.
  • Norge eksporterte 6 000 tonn lodde til en verdi av 108 millioner kroner i februar.
  • Kina, Japan og Ukraina var de største markedene for lodde i februar.
 

Siste nytt