God Jul fra Sildelaget

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget og Paul Oma kan se tilbake på et spennende, hektisk og utfordrende år i pelagisk fiskerinæring når vi nå går inn i julehøytiden

2021 blir et rekordår for Sildelaget med en omsetning av pelagisk fisk  på rundt 10,8 milliarder kroner.  Administrernde direktør i Sildelaget, Paul Oma, ser tilbake på et interessant år på mange måter.


Først, gratulerer med ny omsetningsrekord i Sildelaget. Kan du peke litt på noen av grunnene til at 2021 ble så bra?

 Det er selvsagt fiskerne og våre kunder som er årsaken til det. Fiskerne har som vanlig gjort det de skal, fiske sine kvoter og sikre den beste kvaliteten på råvaren. Deretter har kundene gjort en fantastisk god jobb ute i markedene, der de har oppnådd veldig gode resultater.

 At utenlandske fiskere i enda større grad har valgt å bruke Sildelagets markedsplass har vært viktig for omsetningsøkningen. Økningen for utenlandske fiskere har vært på over 600 millioner eller over 25 %. Ellers så vil jeg peke på loddeeventyret ved Island, der en liten kvote bidro til en enorm verdiskaping, over 600 millioner bare til fiskerne.

 

 Brexit, og de mulige konsekvensene av det, var jo det store spørsmålet når vi gikk inn i 2021. Hvordan påvirket Brexit pelagisk fiskeri i året som har gått?

 Brexit ble kanskje enda vanskeligere enn vi hadde forutsett. Bortfall av kolmule- og øyepålkvoter i britisk sone ga et umiddelbart tap for pelagisk sektor. Bortfall av soneadgang gjorde at tilgjengeligheten til silde- og makrellkvotene ble vanskeligere, og flåen måtte lete mye mer for å få tatt kvotene. Heldigvis klarte de det når vi ser flåten under ett, men enkeltfartøyer havnet dessverre i en svært vanskelig situasjon når de av ulike årsaker ikke fikk fisket kvotene sine.

 Brexit forlenget dessuten sesongene både for nordsjøsild og makrell. De siste årene har hovedsesongen for makrell vart 6-8 uker. I år varte den i 12 uker. Det har også gitt en stor ekstrabelastning på administrasjonen, som har hatt et vedvarende høyt arbeidspress gjennom hele høsten.

 

Eksporten og handelen med sild, makrell og de andre pelagiske artene har gått over all forventning i et år preget av store utfordringer, spesielt med tanke på Covid-19. Dine tanker om året som har gått og markedsutsikter fremover?

 I økonomiske nedgangstider så har ofte pelagisk sektor gjort det godt. Det er billig og sunn mat. Vi har derfor gjennom hele pandemien sett økt og god etterspørsel etter våre produkter.

Økningen i eksportverdiene de siste årene har vært veldig stor, men det skyldes ikke bare pandemien. Godt markedsarbeid av eksportørene i samarbeid med Sjømatrådet har vært en viktig faktor, og 2021 er det femte året på rad med eksportvekst.

 Vi må selvsagt være forberedt på at dette kan svinge, men jeg har tro på at 2022 kommer til å bli et bra år også. Det er fortsatt en pandemi som svekker verdensøkonomien. Relativt høye kvoter for sild og makrell, en stor loddekvote og et godt markedsarbeid gjennom mange år gjør at jeg er optimist.

 

Det kom en ny regjering på plass i 2021, nå med Arbeiderpartiet og SV i styringen. Hvordan ser du på det politiske bildet de neste fire årene når det gjelder Sildelaget og pelagisk fiskeri?

 Stabilitet og forutsigbarhet i rammevilkårene har vært avgjørende for den positive utviklingen vi har sett de siste årene. Regjeringsplattformen forutsetter at fiskesalgslagsloven og deltakerloven skal ligge til grunn også i fortsettelsen, og det er bra. Samtidig er det alltid områder som vi må jobbe politisk for å få til forbedringer også innenfor salgslagenes virkeområde. Derfor er jeg glad for at vi raskt har fått på plass en god dialog med den nye politiske ledelsen i Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Klima, miljø og bærekraft, inkludert sosial bærekraft er kommet høyt på alles agenda i 2021. Hvordan skal Sildelaget jobbe med disse sakene?

 Dokumentasjon av bærekraft på alle områder vil bli en viktig faktor som sikrer markedsadgang på sikt. Det er derfor helt naturlig at Sildelaget og andre salgslag engasjerer oss i dette arbeidet. Vi må samarbeide med faglag og kjøperne. I disse spørsmålene har vi helt åpenbare felles interesser.

 

Vi har hatt, og har , noen rettsaker dette året. Hvordan ha de påvirket arbeidet på Sildelaget og samarbeidet med kjøperne.

 Rettslige konflikter er beklagelig, og vi ønsker heller å bruke ressursene på å samarbeide med kjøperne for å utvikle markedsplassen til Sildelaget. Når noen velger å ta rettslige skritt for å utfordre de rammevilkår vi opererer under så må vi ta det til etterretning. Håpet er at vi snart kan legge bak oss disse sakene.

 Samtidig er det viktig for meg å understreke at samarbeidet på veldig mange områder, inkludert den daglige handelen, fungerer helt utmerket. Vi er blant annet enige med kjøperne om minsteprisene og minsteprismodeller for alle fiskeslag. Vi har også avtalt flere samarbeidsprosjekter som vi skal arbeide med i 2022. Det ser vi frem til.

 

Både flåten og landindustrien har modernisert seg med nybygg og nyvinninger. Hva sier det om fremtidsutsiktene for næringen?

 Det har vært enorm investeringsiver både på sjø- og landsiden gjennom mange år. Vi har også sett flere nyetableringer på kjøpersiden de siste årene. Mange store prosjekter er i støpeskjeen og både fiskere og kjøpere fortsetter med å investere i pelagisk sektor. Det vitner om stor framtidstro og gode utsikter for pelagisk næring.


Til slutt, hva vil du si til fiskerne, kjøperne, våre samarbeidspartnere og ansatte når vi nå «suler opp» 2021 og går inn i 2022?

 Det har vært et ekstraordinært år for alle. Våre kunder har gjort en fabelaktig jobb med å ta unna store kvoter og for å bidra til økt verdiskaping til tross for store utfordringer under pandemien. Fiskerne har også tilpasset seg denne situasjonen, og de har klart å levere topp kvalitet på fisken som er fisket i nye områder på uvante tider. Dette står det stor respekt av.

Sist, men ikke minst, så har Sildelagets ansatte og tillitsvalgte gjort en kjempejobb gjennom hele året. Det har ikke manglet på utfordringer som har måtte håndteres på en profesjonell måte.

 

Jeg ønsker ansatte, tillitsvalgte, fiskere og kjøpere en riktig god jul og et godt nytt år. Takk for samarbeidet i 2021.

Siste nytt