God stim for norsk sild i august

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges  Sjømatråd melder at vi i august eksporterte 15 740 tonn sild, til en verdi av hele 300 millioner kroner i august. 

Dette er en økning på 89 millioner kroner, eller 42 prosent, sammenlignet med august 2022. Volumet utgjør en vekst på 11 prosent 

Polen, Nederland og Litauen var de største markedene for sild i denne perioden. Eksportvolumet ut av Norge gjenspeiler hvordan Nordsjøsildefisket tok seg opp i august. Hele 52 000 tonn ble landet av norske og utenlandske båter i denne måneden i år, mot 20.000 tonn i august i fjor.  

 Det er fortsatt god etterspørsel i filetmarkedene, spesielt til Polen. I tillegg til å ha et høyt konsum selv, produserer Polen også for det tyske markedet. 

Jan Eirik Johnsen, som er ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, melder at eksportverdien for norsk sild til Polen har hatt en verdivekst på 40prosent og en volumvekst på hele 25 prosent hittil i år.  

Siste nytt