Gode priser på sild og sterk makrelleksport

Publisert: av Camilla Klævold

Kun rekordåret 2020 har vært bedre for makrelleksporten første halvår

Gode priser for sild
- Norge eksporterte 165 000 tonn sild til en verdi av 1,8 milliarder kroner i første halvår.
- Volumet økte med 2 prosent.
- Verdien økte med 27 millioner kroner, eller i overkant av 1 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.
- Polen, Litauen og Nigeria var de viktigste markedene for norsk sild i første halvår 2021.

- Ved inngangen av året var det stor usikkerhet knyttet til hvordan bortfallet av MSC-sertifikatet og en kvoteøkning på 24 prosent ville få for prisene på norsk vårgytende sild. Fasiten viser at prisene har holdt seg godt, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Dårligere fangst
Eksporten av silderogn, som var en suksesshistorie i fjor, faller tilbake i første halvår i år.

- Dette skyldes dårligere fangst av rognsild på Mørekysten og dermed mindre til produksjon. Ettersom det ikke vil bli fiske på rognmoden nordsjøsild i britisk farvann, vil den totale produksjonen av silderogn gå betydelig ned sammenlignet med fjoråret, sier Jan Eirik Johnsen.

Når det gjelder utviklingen i juni, viser eksporttallene en nedgang i både volum og verdi:
- Det ble eksportert 24 300 tonn sild til en verdi av 284 millioner kroner.
- Det er en reduksjon i volum på 6 prosent.
- Verdien falt med 14 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Sterk makrelleksport
- Norge eksporterte 116 500 tonn makrell til en verdi av 1,8 milliarder kroner i første halvår.
- Volumet er på samme nivå som i fjor.
- Verdien falt med 224 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.
- Sør-Korea, Vietnam og Japan var største markeder for norsk makrell i første halvår.

Det har vært en sterk makrelleksport med den nest høyeste verdi og volum i et første halvår. Kun rekordåret 2020 har vært bedre.


Stor vekst i Sør-Korea
- Koronapandemien bidro til økt etterspørsel etter makrell i viktige asiatiske markeder i fjor, og vi ser at trenden fortsetter også i år. Spesielt Sør-Korea viser en sterk vekst, men også vårt viktigste makrellmarked Japan har en fortsatt positiv utvikling, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Totalt har eksporten til de viktigste asiatiske markedene Japan, Sør-Korea, Taiwan, Kina, Thailand og Vietnam økt med 10 prosent i verdi og 27 prosent i volum første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor.

I juni ble det nedgang i både volum og verdi for makrell:
- Det ble eksportert 9 000 tonn makrell til en verdi av 148 millioner kroner.
- Det er en nedgang i volum på 3 prosent.
- Verdien falt med 35 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med juni i fjor.


Les mer om eksportstatistikken på sjømatrådet sin side:

Siste nytt