Gode tider for småbåtene

Publisert: av Dorthe Iselin Austevoll

Mens makrellen er lett å fiske langs kysten, er det labert i Norskehavet

Makrellfisket yrer innaskjærs, forteller salgskonsulent Sigurd.  – Helt i fra Mørekysten og ned til Bømlo er det veldig godt fiskeri for småbåtene. Ettersom det er lange distanser mellom fangstområde og mottakene for de mindre båtene, har føringsbåtene begynt å komme til for å få unna alle låsene. Det går unna og omsetningen øker.

I Norskehavet derimot, er det labert og mye leting. Det er mange båter som leiter, men lite å finne. I fra de skotske områdene fra de utenlandske båtene får vi inn noen gode leveringer av Nordsjøsild.

  

Litt tall fra databasen:

Fisket av kystflåten - Søndag 662tonn (toppdag), mandag 339tonn, tirsdag 270 tonn, onsdag 546 tonn og 363 tonn så langt i dag. Veldig bra fiskeri.

Havflåten – søndag 5200 tonn, mandag 2375 tonn, tirsdag 5458 tonn, onsdag 1791 tonn og 884 tonn til nå i dag. Vi skulle helst sett 10000 tonn til dagen nå når været er bra.

Nordsjøsild – Det er kommet ca. 9000 tonn fra utenlandske fartøy til nå denne uken, siden søndag.

Siste nytt