Godt dialogmøte om seismikk

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskarlaget møtte Norsk Shell og Fiskeridirektoratet for å diskutere den planlagte seismikken ved Storegga til sommeren

Under møtet presenterte Norske Shell sine planer om å utføre en 4D-seismikk ved Ormen Lange på et 998km² stort område (kart) ved Storegga i Norskehavet i sommer. Etter planen ønsker Shell å være ferdig med undersøkelsene før september.

Seismisk aktivitet ved Ormen Lange-feltet på Storegga er svært utfordrende å få til uten å komme i konflikt med fiskeri, og dialog er avgjørende for å forsøke å få til minst mulig påvirkning av seismikken på fiskeriene i området.

-Skal en få til en god sameksistens i dette området så bør undersøkelsen trekkes lengst mulig ut på sommeren, spesielt de sørøstligste linjene, sier Ole Morten Sorte i Møre og Romsdal Fiskarlag. Det er også viktig med god dialog med de berørte fiskerne som opererer i dette området.  

Den seismiske undersøkelsen som Shell planlegger på Ormen Lange feltet ligger svært nært opp til området på Storegga som er stengt for garnfiske i perioden 1/9 – 30/4. Når denne sonen åpner 1. mai så er det stor aktivitet i fisket etter lange i dette området. Aktiviteten tar seg ytterligere opp når blåkvitefisket starter opp den 20. mai.

Norske Shell oppfattet under møtet at det vil være restriksjoner på utførelsen av seismikk på grunn av fiskeriaktivitet ved Storegga som historisk har startet i midten av juni.

Fiskerne Kjetil Pedersen og Ingmund Pedersen som begge jobber om bord på Hellskjær som fisker i området har begge bidratt med innspill i prosessen. De poengterte blant annet at:

«Vi ser helst at oppstart blir utsatt til starten av juli måned samt at oppstarten blir gjort i det nordvestre hjørnet i området, grunnen til dette er gyting til lange, blålange og brosme. Det vil og minimere skremmeselseffekten på fisk. En annen grunn til å starte etter 1 juli er at det erfaringsmessig er lite aktivitet i området rundt storneset, eller nord for 63° 30”N før andre åpningen i direktefiske etter blåkveite som åpner 5. august.»

Fagansvarlig Sonja Elin Kleven Jakobsen i Norges Fiskarlag sier hun etter dialogmøtet i Trondheim oppfatter Norske Shell slik at de forsøker å gjøre det de kan for å følge fiskernes råd ved gjennomføring av den seismiske aktiviteten ved Storegga i sommer, det vil si arbeide etter en tilpasset og senere oppstart enn opprinnelig planlagt.

Norske Shell opplyste også at de ønsker å møte de lokale fiskerne som fisker ved Ormen Lange og Møre og Romsdal Fiskarlag i forkant av undersøkelsen slik at man har en god dialog inn mot tiden for når undersøkelsen starter i sommer.


Les mer om møtet og deltakerne på Fiskarlaget sine sider:

Siste nytt