Grønt lyst for "Sør-Norges Fiskarlag"

Publisert: av Camilla Klævold

Dette ble enstemmig vedtatt under Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdals digitale årsmøte i dag

Styrene i Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Vest har dermed fått fullmakt til å arbeide videre med skissen til ny organisering av Norges Fiskarlag.

Målet med det pågående arbeidet er nå en modell der Fiskebåt får selskap av to regionale medlemslag i stedet for sju som i dag.

Det er etablert to forhandlingsutvalg som har en tidsplan frem mot Landsmøtet med å få avklaringer fra de ulike årsmøtene knyttet til videre prosess, samt at man går via Landsmøtet 3.-4. november med saken.

Mandatet fra dette årsmøtet gir altså grønt lys for å arbeide videre med etablering av et Sør-Norges Fiskarlag, som består av følgende enheter:

Fiskerlaget Sør
Fiskarlaget Vest
Sogn og Fjordane Fiskarlag
Møre og Romsdal Fiskarlag
Sør-Norges Notfiskarlag

Både avtroppende leder i Fiskarlaget Vest Kåre Heggebø og Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen innledet i saken.

Heggebø sa at han ønsker en sterke og enda mer sammensveiset organisasjon og modell enn i dag og at han derfor håper at prosessen leder frem mot en ny forenklet organisasjonsstruktur. Han pekte også på at det blant annet nå vil være naturlignok at det utformes en ny felles finansierings- og fordelingsmodell som erstatter den som ble vedtatt i organisasjonen i 1998.

Avslutningsvis oppfordret han alle til å bidra til at ennå får på plass en framtidsrettet organisering av Norges Fiskarlag og at:

- Vi alle drar i samme retning via gode kompromisser – alt blir mye lettere da. Vi har nok felles utfordringer, sa han.


Hele saken på Fiskarlaget:

Siste nytt