Halvert øyepålkvote

Publisert: av Camilla Klævold

Kvoterådet for 2022 blir 53 prosent lavere enn i år

Havforskerne tilrår at fangstingen i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat ikke overstiger 118.273 tonn.

Endringen skyldes at forskerne har justert ned anslaget for rekruttering i 2020, kombinert med en svak 2021-årsklasse. Noe som gir en lavere prognose for gytebestanden.

Kvoterådet er likevel høyere enn den estimerte totalfangsten siste året (104.121 t).

- Øyepål er en kortlevd art, noe som gjør at bestanden varierer mye fra år til år, sier forsker Cecilie Kvamme til HI.

Rådet ble lagt fram av ICES 8. oktober og gjelder perioden 1. november 2021 - 31. oktober 2022.


Siste nytt