Har blitt fisket 35 000 t NVG-sild på tre døgn

Publisert: av Camilla Klævold

Siden søndag har det vært et godt trøkk på sildefisket - det merkes på land

NVG
Fisket foregår stort sett i de samme områdene i Smutthavet og utenfor fjordlinjen i Kvænangen. I Smutthavet står silden bredt og har vært vanskelig å ta med trål. Størrelsen på silda i her er større enn inne i Kvænangen og ligger i snitt på 370-380 gram.

Utenfor fjordlinjen i Kvænangen ligger størrelsen rundt en 250-300 gram. Foreløpige resultat fra prøvefisket viser mye innblanding av torsk og sei, direktoratet har dermed besluttet å stoppe prøvefisket inntil videre.

- Enkelte har vært heldig og kommet over fisk rett ved grensen til fjordlinjen, men man håper at det kan bli åpnet for fiskeri inne i fjorden snart, forteller salgsleder Odd Fredrik Andersen.

- Nå går det vel noen dager eller en ukes tid før man eventuelt opptar prøvefiskeri igjen, sier Åge Røttingen, salgskonsulent.

Kvantumsmessig har de siste dagene vært gode. Søndag ble det meldt inn i overkant av 10 000 tonn og på mandag og tirsdag ble det meldt inn over 11 000 tonn.

- Det har blitt fisket store volum, noe som merkes omsetningsmessig da anleggene både i nord og sør er noe mettet og prisnivået på fangstene blir deretter, sier Andersen.

Makrell
Fisket etter makrell begynner å nærme seg slutten og det er i hovedsak kystgruppen som befinner seg på feltene sør-øst av Shetland.

- De siste dagene har været vært brukbart og siden søndag har det blitt fisket over 10 000 tonn, forteller Andersen.

I tillegg til fartøy fra kystgruppen har flere utenlandske fartøy startet fiskeriet og mange av dem har levert fangstene sine i Norge.

Nordsjøsild
Så langt denne uken er det et fartøy fra den havgående flåten som har meldt inn en fangst på 390 tonn med nordsjøsild.

Siste nytt