Har kartlagt marint avfall

Publisert: av Camilla Klævold

Fire FHF prosjekter har identifisert kilder, mengde og årsaker til utslipp fra fiskeri og havbruk for å redusere dem

I de senere årene har det vært søkelys på marin plastforurensing som et stort og økende problem. Plast blir brukt i en rekke operasjoner og installasjoner både innenfor fiskeri og havbruk. Det er viktig å identifisere kilder og årsaker til utslipp av plast fra sjømatnæringen og kvantifisere de. Deretter finne tiltak for å redusere utslipp. På slutten av 2018 lyste derfor FHF ut midler gjennom en åpen utlysning hvor det så ble iverksatt fire prosjekter innen tema «Rent hav – plast».

Prosjektet «Havplast» som ble ferdig tidlig i 2019 og ledet av SALT, bidro med en slik kartlegging, og fremmet 17 konkrete forslag til forebyggende tiltak. Tiltakene kan nå implementeres i næringa..

«Track Plast» har kartlagt forekomst av mikroplast rundt oppdrettsanlegg. Fôr, vann og sediment ble analysert. I tillegg ble det tatt prøver av både vill og oppdrettet fisk. Prosjektet var ledet av NORCE. De fant mikroplast i både gjellene til oppdrettsfisk og villfisk, sjøvann og fiskefôr. Forskernes analyser viser for øvrig ingen tegn til endringer av vevet i fisken.

Parallelt med dette studiet så har samme forskergruppe i Norce gjennom prosjektet «SalmoDetect» studert ulike analysemetoder for å kunne kartlegge mikro- og nanoplast i muskel og lever hos fisk. Det har vært knyttet usikkerhet rundt om partikler av mikroplast og nanoplast kan trenge inn over gjeller, hud og tarm slik at de går inn i fisken. Forskerne fant mikroplast av flere typer både i lever og muskelvev, i både vill og oppdrettet fisk. Det er ikke kjent hvilken betydning det har.

Det siste prosjektet «PRIMA» hadde som målsetting å kartlegge innhold av mikroplast og plastmyknere i marine ingredienser som går til humant konsum eller fôr. Både mel- og oljeprøver fra laks, pelagisk og hvitfisk ble analysert. Dette studiet ble ledet av Sintef Ocean. På grunn av store datamengder og at metodikken ikke var god nok til å gi entydige svar kan ikke forskerne her si helt sikkert om det er mikroplast i prøvene.


For FHFs del er det tydelig at det vi nå best kan bidra med i kampen mot plast er å få dokumentert og testet alternative materialer til og alternativ bruk av plast brukt innen fiskeri og havbruk. Og har derfor har vi lyst ut nye midler til dette høsten 2020.

Siste nytt