Havblikk 2019 går av stabelen på torsdag 27. juni

Publisert: av Camilla Klævold

Midsundkonferansen skal ta for seg den bærekraftige fiskeren, eierskapet og ressursene i havet som forvaltes av kystfolket

På agendaen står blant annet forholdet mellom fisker og forskning, status i Nordatlanteren, bærekraft i markedet, generasjonsskifte og langsiktige rammebetingelser innenfor fiskerinæringen.

"Vi kan ikke skyve disse viktige spørsmålene under teppet og tro på at embetsverk og politikere ser det hele bildet og konsekvensene av hva endringer i de maritime rammevilkårene kan føre til for kystfolkets eksistens og fremtid. Vi inviterer derfor til en innholdsrik konferansedag hvor vi skal belyse veivalg og effekt på en måte som skal virke samlende for næring og kystsamfunn fra Lindesnes til Nordkapp!"

Les mer om konferansen og meld deg på her:

Programmet finner du her:

Siste nytt