Havbrislingfisket i gang

Publisert: av Roar Bjånesøy

To fartøy har så langt fisket 550 tonn havbrisling hver etter at fisket åpnet 1. august. Årets kvote er på 10 000 tonn og 18 båter har mulighet til utseiling innen 30.november

De to fangstene, fisket av Norderveg og Morten Einar, er tatt sør i Nordsjøen.

-Det her vært fint fiske i fint vær, sier Marius Blix ombord på Morten Einar på vei til Egersund for å losse hos Pelagia Egersund mens Norderveg skal levere hos Karmsund Protein 

- Vi hadde to hal per dag, med rundt 105-110 kubikk per dag og så litt mer den siste dagen, så det var et heilt greitt fiskeri, forteller han. 

Morten Einar lå på feltet med nevnte Norderveg og 4 andre danske fartøyer, ifølge Blix.

Så langt har ingen andre fartøy tatt utseiling til fiske etter havbrisling, sier Sigmund Langeland, fungerensde salgsleder på Sildelaget.


Her kan du lese om årests regulering av fisket etter havbrisling og listen over båter som kan ta utseiling.  

 

 

 

Siste nytt