Havforskningen ønsker å leie enda et fartøy

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et fartøy til å ta faste hydrografiske snitt i Barentshavet og Norskehavet.

Toktet skal gjennomføres innenfor perioden 01.03.2018-10.04.2018. Toktet starter i Bergen og avslutter i Tromsø.

 I beskrivelsen av anskaffelsen heter det blant annet:

Havforskningsinstituttetskal gjennomføre et hydrografitokt i Barentshavet og Norskehavet i maksimum 13 døgn (HI toktnummer 2018606), innenfor perioden 01.03.2018-10.04.2018 og har behov for å leie av et fartøy til toktet.Toktet starter i Bergen og avslutter i Tromsø.
Lengden på fartøyet må være over 55 meter og være bemannet for døgnkontinuerlig drift med mulighet for bruk av vinsjer i hht gjennomføringsplan for toktet.

 

Anbudet er kunngjort på Doffinhttps://www.doffin.no/Notice/Details/2018-254616

 

Konkurransegrunnlaget og dets vedlegg er tilgjengelig under ”Vis dokumenter”.

 

Har dere spørsmål om anbudet ta kontakt på [email protected].

 

NB: Tilbudsfrist 21.03.2018 kl 12.00

Siste nytt