"Havsul 1" er stoppet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havvindanlegget Havsul får ikke utsatt frist for oppstart fra Olje- og energidepartementet

Les hele svaret fra departementet her: 

– Det var et forventet vedtak, men vi er likevel fornøyd. Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen på lagets nettsider.

– Fiskerne ønsker å være positivt innstilt til andre næringer og aktiviteter. Vi har likevel vært overtydelig på at våre myndigheter må ha en god areal- og miljøpolitikk og at vindkraftanlegg ikke må ødelegge for havmiljøet, viktige gyte- og oppvekstområder og for selve utøvelsen av fisket. Det må også kunne sannsynliggjøres på en faglig god måte før konsesjon gis, sier Ingebrigtsen

Kjell Ingebrigtsen sier fiskernes erfaringer inntil nå er svært lite betryggende. 

– Vi opplever ikke at fiskerinæringen har blitt lyttet til – før nå. Vi var hoderystende til at det på 2000-tallet ble gitt tillatelse til bygging av det store vindkraftanlegget Havsul I.

Området ligger rett ved Nord-Atlanterens viktigste gyteområder for sild på Mørebankene. 

Les hele saken hos Fiskarlaget her
 

Siste nytt