Hi i samarbeid med Runde Miljøsenter

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforkningen etablerer sin første forskningsstasjon mellom Bergen og Tromsø når de nå inngår et tettere samarbeid med Runde Miljøsenter

Dette skriver Havforskningen

Øyen Runde helt ytterst på Sunnmøre er kjent for å ha det eneste fuglefjellet i Sør-Norge og for å ligge ved et viktig havområde.

– Runde ligger i et særdeles interessant område langs norskekysten. Ikke minst på grunn av viktige gyteområder for sild og torsk. Men det er også et spennende sted å studere samspillet mellom tobis og sjøfugl, og tareskog-problemspillinger, sier forskningsdirektør Geir Lasse Taranger.

– Derfor etablerer vi oss nå på Runde, sier han.

Helt konkret betyr det at HI har signert en intensjonsavtale om et tettere samarbeid med Runde Miljøsenter.

– I tillegg holder vi på å engasjere flere av forskerne på miljøsenteret for å bidra i noe av arbeidet vårt i regionen, sier Taranger.

Det er snakk om fem personer som fra januar 2021 skal bidra i nye og viktige prosjekter som Coastwatch og Coastrisk. Forskerne på Runde skal også jobbe med tobis- og torskegyteprosjekter og de skal bidra i prosjektet om marine grunnkart i kystsonen, som er et kartleggingsprosjekt i regionen.

les mer om saken hos HI her: 
Siste nytt