HI kaller inn til møte ang Fangstprøvelotteriet

Publisert: av Dorthe Iselin Austevoll

Fangstprøvelotteriet - HI kaller inn til informasjonsmøte

HI kaller inn alle skippere og fiskere som er med i Fangstprøvelotteriet, og andre interesserte, til et digitalt møte onsdag 14.06.23 klokka 14:00-15:00.

Fangstprøvelotteriet har de siste årene vært Havforskningsinstituttets metode for å få inn prøver fra det pelagiske fisket. Disse fangstprøvene gir blant annet informasjon om alderssammensetningen i fangstene, noe som er en avgjørende parameter i bestandsberegningene – og dermed for fremtidige kvoteråd. Et godt samarbeid med næringen er en forutsetning for at fangstprøvelotteriet skal fungere godt.

Fangstprøvelotteriet har vært i drift siden 2018, og gjelder for sild (NVG, Nordsjøsild), brisling, kolmule, makrell, hestmakrell, øyepål, tobis, lodde og vassild. I webinaret blir det en kort introduksjon til fangstprøvelotteriet, og det blir god tid til å stille spørsmål og komme med kommentarer.

 

 Bli med i møtet på Teams via denne lenken her.

 

Agenda for møtet er følgende:

-Innleiing ved HI (ca 15 min)

-Bruk av fangstdata i bestandsvurderingane (Faggruppeleiar Espen Johnsen, HI)

-Korleis fungerar Fangstprøvelotteriet (Forskar Håkon Otterå)

-Spørsmål og kommentarar frå fiskarar og andre (ca 45 min)

Møteleiar: Jens A Wathne, Fiskeridirektoratet

Vel møtt!

 

Bli med i møtet på Teams via denne lenken her.

Siste nytt