Hindrer ikke mannskapsskifte

Publisert: av Roar Bjånesøy

Mannskapsskifte skal ikke hindres av kommunale bestemmelser.

Dette melder Fiskarlaget:

 

Flere kommuner har innført særegne restriksjoner og karantenebestemmelser. Ettersom sjømatnæringen er en av flere samfunnskritiske sektorer, så er hensynet til matproduksjonen hevet over disse, meldes det tirsdag.

Helseminister Bent Høie har tirsdag sendt ut melding om at samfunnskritiske funksjoner skal sikres, og at kommunale bestemmelser ikke skal være til hinder for dette.  

Sjømat Norge, Norges Fiskarlag og fiskesalgslagene ved Norsk Villfisk har daglig informasjonsutveksling i forbindelse med koronautbruddet. De tre organisasjonene har fått spørsmål fra blant annet fiskebåtrederi, brønnbåtrederi, servicefartøyrederi, havbruksselskap og fiskeindustribedrifter om kommunale regler kan hindre arbeidstakere fra å komme til bedriften eller om lokale vedtak kan stå i vegen for mannskapsskift.  
 
Meldingen fra regjeringen synliggjør at lokale bestemmelser skal underordnes hensynet til matproduksjonen. De tre organisasjonene er imidlertid tydelige på at bedriftsledere og redere må være varsomme og gjennomføre mannskapsskift på en måte som ikke bidrar til smittepress.  
 
For mer informasjon kontakt:  

  • Sjømat Norge ved Sverre Johansen 
  • Norges Fiskarlag ved Jan Birger Jørgensen 
  • Norsk Villfisk ved Sveinung Flem  

 

Siste nytt