Hjelpefondet ønsker flere søknader

Publisert: av Roar Bjånesøy

Hjelpefondet ønsker flere søknader for midler til sikkerhet og rekruttering. Tilbudet om gratis hjertestarter ombord gjelder også

På grunn av påsken er vårens søknadsfrist flyttet frem til 8 April.

Norges Sildesalgslags Hjelpefond yter tilskudd til sikkerhetstiltak for fiskere samt rekruttering til fiskerifaget. Både fiskere og andre foretak kan søke.

Fondet forvalter en grunnkapital gitt av Norges Sildesalgslag og bruker sine midler rettet inn både mot rekruttering og arbeid som bedrer sikkerheten for fiskerne.

Hjelpefondet ble opprettet i 1943 og dette er 70 år der støtte og tilskudd til viktig arbeid har stått sentralt.

NYTT 2019:   Tilbud om Hjertestarter ombord fartøy 

Hjelpefondet vil  vera med og gjera kvardagen om bord  tryggare for fiskarane våre.

Vi har fått eit glimrande pris-tilbud frå Trygg-Partner på  innkjøp av hjertestartar. Desse vil vi dela ut  gratis til dei båtane som ikkje har  hjertestartar om bord frå før.

Fyll ut skjema ( link her) og send inn til oss  , så formidlar vi din info  vidare til Trygg-Partner.

Trygg-Partner v/ Tom Chr  Tvenge vil ta kontakt med rederiet for avtale om levering og informasjon om bruk av hjertestartaren.

Direkte til søknadsskjema:

 Mvh,

Hjelpefondet ved/ Astrid Dale

************************************************

Sikkerhet
Har du en idè eller et prosjekt som trenger finansiering eller støtte?
Fondet har bl.a. som formål å yte tilskudd til sikkerhetstiltak for fiskerne. Tiltakene det søkes om trenger ikke nødvendigvis være innen den pelagiske delen av sjømatnæringen.  Det er heller ingen forutsetning at du må være fisker for å kunne søke om tilskudd.

Rekruttering
Fondet er også særlig opptatt av rekruttering, og yter derfor også støtte og tilskudd til praktisk opplæring om bord på fartøy og arbeid som kan knyttes til rekruttering til fiskerfaget generelt.

Styret i fondet avgjør den enkelte søknad og tiltak som kan komme flere til nytte vil særlig bli prioritert. Dog vil det normalt ikke ytes tilskudd til lovpålagte sikkerhetstiltak eller skolegang/stipend.

Styret i Hjelpefondet har bestemt at fondet skal avviklast . Det blir derfor 3 utdelingar i årene framover til fondet er oppbrukt.
Søknadsfristar blir 15.april – 15.august – 15.november.  ( OBS: Søknadsfrist er satt til 8. april 2019 istedet for 15 april pga påsken)

Søknader kan sendes til:

Norges Sildesalgslags Hjelpefond,
Postboks 7065,
5020 Bergen

Eller på email til: [email protected]
Eventuelle henvendelser kan rettes til fondet på tlf. 926 82 933

Vedtektene for hjelpefondet i pdf-dokumentet i linken her:

 

Siste nytt