Høring i næringskomiteen

Publisert: av Camilla Klævold

Tirsdag formiddag representerer Sildelagets adm. dir Paul Oma Norsk Villfisk i høring om statsbudsjettet 2019

Dette vil være første gang et salgslag deltar på høring om statsbusjettet, og det vil gi Norsk Villfisk, som er fiskesalgslagenes samarbeidsorgan,  en mulighet til å markere seg på Stortinget.

Oma vil bruke tiden han er tildelt til å prate om miljøsatsingen, kuttet i føringstilskuddet og kuttet i tilskuddet til velferdsstasjoenene.

Regjeringen har foreslått å gå inn med 400 millioner i kampen mot plast i havet, noe alle salgslagene mener er en god miljøsatsing.

- Dette er et tema Sildelaget stiller seg sterkt bak også, vi har blant annet deltatt på strandryddedagen tidligere, og miljøproblematikken vil være svært viktig å håndtere for havets fremtid, sier Paul Oma.

Til tross for den gode miljøsatsingen, finnes det punkter i statsbudsjettet Sildelaget og Norsk Villfisk ikke er enig i. Kutt i føringstilskuddet er blant disse.

- Føringstilskuddet bidrar blant annet til at sildefisket i nord kan opprettholdes, selv i områder uten mottaksstasjon. Dette er en ordning vi mener er svært viktig å ivareta, sier Oma.

Ett kutt i førsingstilskuddet vil gå ut over den minste kystflåten, noe også kutt i finansieringen av velferdsstasjoner vil gjøre.

- Det er viktig å ta vare på den minste flåten, og vi ser på kutt i disse ordningene som unødvendige, avslutter Oma.

Tre minutter er ikke lang tid, men Oma håper å kunne påvirke Stortingen slik at de avviser Regjeringens forslag om kutt i føringstilskuddet og velferdsstasjonene.

Høringen vil bli lagt ut for live streaming her:


Norsk Villfisk – Samarbeidsorgan for fiskesalgslagene

Landets ca. 11.000 fiskere omsetter all sin fisk gjennom salgslagene. Vår oppgave er blant annet å sikre at dette skjer gjennom ryddige og effektive markedsplasser, for å sikre lønnsom nasjonal verdiskaping av naturressursene. Gjennom salgslagenes markedsplasser tilføres dessuten norsk industri betydelige mengder råstoff fra utenlandske fiskere.
Verdiskapingen fra de norske fiskeriene setter nye rekorder hvert eneste år. Markedet etterspør det norske fiskere leverer. Bestandene er gode takket være forvaltning og klok høsting. Vi i Norsk Villfisk tror på økt verdiskaping i flåteleddet og i resten av verdikjeden for villfisk.

Norsk Villfisk samarbeider om å sikre næringen stabile rammevilkår, bedre markedsadgang og en forutsigbar sjømatpolitikk. Salgslagenes mandat er å lage gode rammer for omsetning av fisk fra fiskeflåten. Vi skal sikre like konkurransevilkår og bidra til høy verdiskaping. Vi har også et klart samfunnsoppdrag i form av ressurskontroll. Vi er dermed et viktig ledd i den bærekraftige norske fiskeriforvaltningen.

Siste nytt