Skip to Content

Høring om salg av ringnotfartøy

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å sende på høring forslag om å oppheve instruksene om salg av fartøy med ringnotkonsesjon fra Nord-Norge til Sør-Norge

De to instruksene fra 1992 og 2002 innebærer at fiskerimyndighetene ikke skal gi ervervstillatelse ved frivillig salg av fartøy med ringnotkonsesjon fra de tre nordligste fylkene til Sør-Norge

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt flere henvendelser fra rederier som eier og driver fartøy med ringnotkonsesjon registrert i Nord-Norge som ber om at instruksene oppheves. Instruksene hindrer vekst for nordnorske ringnotrederier, påvirker prisen på fartøy med ringnotkonsesjon som er registrert i Nord-Norge og hemmer nord-norsk ringnotnæring. 

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker sterke ringnotrederier i hele landet og finner det naturlig at alle ringnotrederier reguleres likt og kan operere under like forhold.

Fristen for å sende inn høringssvar er fredag 16. april 2021. Høringen er åpen, og alle kan sende høringsinnspill.  Høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjema på høringssiden.


Les mer om høringsbrev og høringsinstanser her

Siste nytt

Back to top