Høy sildeeksport i februar

Publisert: av Roar Bjånesøy

Både volum og verdi økte med rundt 50% fra februar i fjor. En må tilbake til 2012 for å finne lignende tall

Dette rapporterer Sjømatrådet.

Februar ble en sterk måned for sildeeksporten, og vi må tilbake til 2012 for å finne lignende verdier og volum.

- Dette henger sammen med at kvoten på norsk vårgytende sild økte med 25 prosent fra i fjor og er på sitt høyeste nivå siden 2012. Til sammen er det landet 200 000 tonn i januar og februar, en økning på 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.

  • Norge eksporterte 58 000 tonn sild til en verdi av 554 millioner kroner i februar.
  • Volumet økte med 51 prosent.
  • Verdien økte med 180 millioner kroner, eller 48 prosent, sammenlignet med februar i fjor.
  • Litauen, Nigeria og Polen var de største markedene for norsk sild i februar.


Prisene holder seg godt på økte volum for alle produkter.

- Koronapandemien har ført til økt konsum av sild i flere markeder. Selv om det er restriksjoner i restaurantsegmentet flere steder, forbereder aktørene i markedet seg på en åpning og kjøper inn sild. Samlet sett har etterspørselen dermed vært bra, og i tillegg har liten tilgang til stor sild gitt økte priser, sier Jan Eirik Johnsen.

Siste nytt