Høyere dansk tobiskvote for 2020

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det internasjonale havforskningsrådet ICES har kommet med sine råd angående tobisfiske i Nordsjøen

For Område 1 som inkludere Doggerbank anbefaler ICES en kvote på 113 987 tonn, som er opp 24%  fra 91 916 tonn i fjor.

For Område 2 lang den jyske vestkysten gis det råd for et fiske på 62 658 tonn mens det i Område 4 langs den britiske kysten gis et råd på 39 611 tonn. Begge disse områdene hadde nullkvote med et monitoreringsfiske på 5 000 tonn i 2019.

-Siste år var en katastrofe for Omtråde 2 og Område 4 så da er det positivt at vi i år får en reell kvote der, sier Jesper Juul Larsen, Formann i Utvalget for Industri og Pelagisk fiskeri i Danmarks Fiskeriforening til Fiskeritidende.

Juul Larsen sier også til avisen at selv om skrapetoktene la opp til en høyere kvote i Område 2 så kan det godt vise seg at en mindre kvote i år i det lange løp kan bety mer stabilitet i kvoter og at det vil forhindre disse store svingningene i årene fremover.

 For Område 3 , der mesteparten er hovedsakelig norsk farvann, har ICES anbefalt en kvote på 155 072 tonn med omkring 12 000 tonn til danske fiskere. I fjor anbefalte ICES et kvote råd på 133 610 tonn i Område 3, den norske totalkvoten endte opp med 125 000 tonn etter en førsteanbefaling på 55 000 tonn i februar)  

( Den norske tobiskvoten er foreløpig satt til 70 000 tonn i norsk sone, mens det endelig rådet vil komme i midten på mai - se sak om den norske tobiskvoten for 2020 her) 

Den endelig kvoterådet med en total TAC for tobis forventes fra EU-kommisjonen i slutten på mars. Sesongen for tobisfisket i EU åpnes 1 april, skriver Fiskeritidende

Så hvis disse anbefalingen står seg, vil kvotene være slik:

Område 1     113 987 tonn   

Område 2       62 658 tonn

Område 3       12 000 tonn ( Område 3 er hovedsaklig norsk sone og totalrådet fra ICES er på 155 072 tonn) 

Område 4       39 611 tonn


 

 

 

Siste nytt