Husk valg i Sildelaget

Publisert: av Roar Bjånesøy

Valg på utsendinger til årsmøte i Sildelaget pågår. Husk å bruke din stemme før fristen som er onsdag 30.november 2022

Medlemmer i Sildelaget har alle fått en sms med en lenke. Trykk på lenken og du blir tatt videre inn på valgsiden. Tast inn ditt mobilnummer, deretter får du en kode via SMS som du legger inn. Du er nå innlogget i valgsystemet og kan avgi din stemme.

Du kan også gå direkte inn på valgportalen: https://www.sildelaget.no/no/sildelaget/valg/valg-2022/

Nytt i Sildelaget sine vedtekter – vedtatt på Sildelagets årsmøte i 2022 – er at det skal være minimum 6 personer av begge kjønn blant våre utsendinger, at valget skal være digitalt og at alle flåtegrupper kommer opp med nominasjonslister.

- Nominasjonskomiteene har gjort et solid stykke arbeid med å finne mange gode navn i de forskjellige flåtegruppene både blant eiere og mannskap, sier styreleder Lars Ove Stenevik.

- Det er ikke en hemmelighet at det er kvinner vi har manglet blant utsendingene i Sildelaget. Man skal selvsagt ikke legge føringer på hver enkelt i ett valg, men det er gledelig at det nå er mange flere dyktige kvinner i næringen og blant de nominerte og vi håper flere kvinner blir valgt inn for neste valgperiode i alle flåtegruppene, sier Stenevik

- Vi ønsker alle et godt valg. Årsmøtet er Sildelagets øverste organ og det å være med å påvirke sin egen næring fremover er en viktig jobb som både våre utsendinger og alle i næringen må ta del i, avslutter Stenevik.

Siste nytt