Hvor mye næringsaktivitet er det plass til på fiskebankene?

Publisert: av Camilla Klævold

«Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» skal konsekvensvuredes for havbruk til havs

I tillegg til å vedta utredning av fiskebankene ble det overordnede regelverket for havbruk til havs fastslått mandag denne uken. Regjeringen skriver dette i en pressemelding.

Regelverket kom med et nytt kapittel 4 i laksetildelingsforskriften og endringer i produksjonsområdeforskriften.

– Endelig har startskuddet gått! Nå starter vi opp prosessen med å vurdere konkrete områder for havbruk til havs. Det er et arbeid som vil være av stor betydning for framtidig verdiskaping og aktivitet i norsk havbruksnæring. Arbeidet med å tilrettelegge for offshore havbruk har med dette nådd en ny og viktig milepæl, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Skal skape ytterligere vekst
Hurdalsplattformen peker på at utvikling av et eget konsesjonsregime for havbruk til havs er et mål for denne regjeringen.

– Med å starte konsekvensvurderingen av Trænabanken, Frøyabanken nord og Norskerenna sør holder vi tempoet oppe med å utvikle et eget konsesjonsregime for havbruk til havs, samtidig som at vi legger vi til rette for ytterlige vekst i en næring som allerede bringer inn store verdier til fellesskapet, sier Skjæran.

Sameksistens og bærekraft
Fiskeri- og havministeren er tydelig på at både sameksistens og strenge krav til bærekraft har fullt fokus når regjeringen nå går i gang med å legge til rette for offshore havbruk.

– Når vi nå peker ut områder som skal konsekvensvurderes for den nye havnæringen, er det samtidig viktig for meg å være helt tydelig på at næringer som allerede bruker havet skal være trygge på at de ikke fortrenges. Sameksistens med andre næringer og hensyn til gytefelt og oppvekstområder står helt sentralt i prosessen som nå starter, sier Skjæran.

En fersk SINTEF-rapport anslår at mot 2050 kan havbruk til havs gi årlig verdiskaping i størrelsesorden 100 mrd kroner og mange titalls tusen ansatte inkludert ringvirkningseffekter.

Om sameksistens
En konsekvensvurdering av et område ikke vil gi en eksklusiv rett til å drive havbruk i dette området. Prosessen for etablering av havbruk til havs som ble fastsatt 7. november i år, innebærer at et større område som konsekvensvurderes, senere deles inn i flere mindre utlysningsområder med påfølgende etablering av konkrete lokaliteter.

Selve havbruksaktiviteten vil dermed kun båndlegge mindre områder innenfor et større utredningsområde, omfattet av selve anlegget, fortøyningssystemer og en sikkerhetssone på 500 meter. Etablering av anlegget utelukker dermed ikke sameksistens med annen næringsvirksomhet i resten av området som er konsekvensvurdert.  


Les mer om prosessen på regjeringens nettside:

Siste nytt