Hvordan blir fremtidens fiskerikontroll

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet og SINTEF Ocean inviterer til webinar om fremtidens fiskerikontroll 28 april

Hvordan kan dagens fiskeriforvaltning og etterlevelse av reguleringene styrkes gjennom digitalisering og automatisering?  Dette og mye annet  blir saker som skal belyses i Webinaret som er åpent for alle, skriver Fiskeridirektoratet:

Webinaret skal også ta for seg hvilke muligheter  digitalisering og automatisering gir  til å styrke markedsposisjonen for norsk sjømat som etisk og bærekraftig.

I fiskerikontrollutvalgets rapport «Framtidens Fiskerikontroll» (NOU 2019: 21) blir det pekt på flere utfordringer. Særlig pekes det på at nærmest all rapportering gjennom verdikjeden er basert på egenrapportering og ikke-verifiserbare data, som gir et stort mulighetsrom for omgåelse av fiskerilovgivningen.

Nye teknologiske løsninger for en korrekt registrering av ressursuttaket

Løsningen fiskerikontrollutvalget peker på er automatisering og digitalisering, som vil kunne gi en rekke gevinster. For eksempel verifiserbar dokumentasjon på at fiskeriene er bærekraftige og lovlig, som igjen vil kunne sikre markedstilgang for norsk sjømat. Videre ligger det en rekke effektiviseringsgevinster i digitalisering.

Den teknologiske utviklingen gir mulighet for automatisert og verifiserbar innsamling av data for å sikre korrekt registrering av ressursuttaket og dermed unngå at ressursregistrering må baseres på egenrapportering. Utviklingen åpner også for å flytte ressursregistrering og kvoteavregning fra landingstidspunktet til det tidspunktet ressursuttaket faktisk skjer.

Webinar med ulike perspektiv

Fiskeridirektoratet og SINTEF Ocean ønsker å samle næring, leverandørindustri, forvaltning og FoU-institusjoner til debatt om fremtidens fiskerikontroll. Det vil holdes innlegg fra ulike perspektiver. Webinaret avsluttes med en paneldebatt moderert av Fiskeribladets Øystein Hage.

Spørsmål eller tematikk som ønskes adressert i paneldebatten kan på forhånd sendes per e-post til programkoordinator Ole Høstmark.

Webinaret er åpent og gratis.

Tid: Onsdag 28. april kl. 09-10.30

Registrer deg for å delta på webinaret: Framtidens fiskerikontroll – hvorfor og hvordan modernisere ressurskontrollen? (gotowebinar.com)

Program

 • Fiskeridirektoratets FangstID-program
  Fiskeridirektør Per Sandberg / seksjonssjef Thord Monsen, Fiskeridirektoratet
 • Konsekvenser av dårlig forvaltning sett i lys av MSC-sertifiseringer
  Tor Bjørklund Larsen, Norges Fiskarlag
 • En havfiskers synspunkter på bruk av ny teknologi for ressursregistrering  
  Jan Roger Lerbukt, daglig leder, Hermes AS
 • Synspunkter og erfaringer fra en kystfisker 
  Børre Johan Johannessen, leder Lurøy/Træna Fiskarlag og bruker av kystfiskeappen
 • Hvordan skal vi og hvorfor må vi modernisere ressurskontrollen?
  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
 • Teknologisk utvikling som en del av løsningen
  John Reidar Mathiassen, SINTEF Ocean
 • Paneldebatt (20 minutter)
  Paneldebatt moderert av Øystein Hage, Fiskeribladet
  Deltakere: Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, seksjonssjef Thord Monsen
 • Oppsummering og veien videre

 

Siste nytt