- Ikke sett så mye sild i Skagerrak på flere år

Publisert: av Camilla Klævold

Fisket etter sild i Skagerrak har gått over all forventning og den resterende kvoten ble tatt i løpet av helgen

Norderveg var første fartøy ut på leting etter Skagerrak-silda og ble positivt overrasket over tilgjengeligheten.

- Jeg har ikke sett så mye sild i Skagerrak på flere år, forteller Tor Heine Drivenes, skipper på Norderveg.

Skipperen på Manon, Bjarte Selvik hadde heller ikke de største forventningene til fiskeriet, men dette snudde fort da de observerte sild flere steder.

- Vi var nede i fjor og, så vi hadde ikke de største forventningene, men vi observerte en del sild på flere steder den første dagen. Så selv om silda var litt vill og vi slet litt med å få den inn i trålåpningen, var det et overraskende bra fiskeri, forteller Bjarte Selvik, skipper på Manon.

Både Drivenes og Selvik forteller at det meste av fangsten ble tatt med trål uten at det var noe problem med bifangst. Og selv om størrelsen på silda varierte en del, holdt den seg godt over minstemål og hadde god fettprosent.

- Så man kan vel si at resultatet var over all forventning, det var gode forhold og vi ble raskt ferdig, sier Drivenes.

For videre fiskeri kan Selvik også melde om at det ble observert en del sild helt opp mot Norskekysten.

-  Det er jo positivt at vi ser silda, både dypt og på ulike steder, sier skipperen.

Siste nytt