Info rundt brislingsesongen 2020

Publisert: av Camilla Klævold

Kystbrislingfiske til hermetikk åpnes onsdag 23. september klokken 00:00 i Rogaland og Hardanger/Sunnhordland. Øvrige fjorder blir vudert fortløpende

I Rogaland og Hardanger/Sunnhordland kan lysing påbegynnes fra tirsdag 22. september kl 2100.

I 2020 blir det ikke prøvefiske etter kystbrisling.  Av denne grunn pålegges fartøyer som først starter fiske i de ulike fjordene/fjordarmene å sende inn brislingprøver for fettanalyse av disse snarest råd (det forutsettes at dette skjer i nært samarbeid med Norges Sildesalgslag).

Som i de tre foregående årene har norske fiskerimyndigheter også fastsatt kvotebegrensninger i enkeltfjorder på Vestlandet i 2020. Blant annet er det fastsatt en kvote på 500 t i både Sognefjorden og i Hardanger/Sunnhordland, mens det kan fiskes inntil 80 tonn i Nordfjord.  I Skagerrak/Kattegat kan det videre fiskes inntil 998 tonn. I øvrige fjorder/områder er det ikke satt noen kvantumsbegrensninger.

Norges Sildesalgslag vil understreke betydningen av at fiskerne leverer kystbrisling av topp kvalitet.

Mer informasjon rundt prøver og omsetningsbestemmelser i rundskriv 32/20:

Siste nytt