Info rundt utenlandske havner

Publisert: av Camilla Klævold

Fartøy med fangst fangstet i NEAFCs konvensjonsområder må sende inn PSC skjema ved havneanløp, dette gjelder for alle havnetjenester

Det følger at Neafc Scheme kap 5 at fartøy med fangst fangstet i NEAFCs konvensjonsområde må sende forhåndsmelding om tillatelse for å gå til land i utenlandsk havn.

Dette gjelder uavhengig av om man skal lande eller omlaste fisk eller benytte andre havnetjenester. Fartøy med fisk fra Neafc området ombord kan bare anløpe utpekte havner (Designated ports).

Mer informasjon kan man finne her https://psc.neafc.org/welcome. Mer informasjon kan man få ved å kontakte Norsk FMC på tlf 55 23 83 36.


Siste nytt