Informasjon om kjøpernes produksjonsplaner fremover

Publisert: av Camilla Klævold

Melding til fiskere og kjøpere av makrell til konsum 

Anleggene i sør (fra Grøntvedt og sørover) vil være operative fra henholdsvis 2. eller 9. august, men der hovedtyngden av anleggene vil være i gang 2. august.  Fra Stadt og sørover vil et par anlegg ha mulighet for mottak av begrensede kvantum i hele eller deler av juli.

I Nord-Norge vil anleggene Lofoten Viking (Værøy), Pelagia (Lødingen/Træna) og Hopen Fisk (Hopen) være operative gjennom hele sommeren, mens anlegget til Nergård (Senjahopen) holder stengt i juli.  

Anleggene i nord og i sør vil ellers være åpne gjennom hele makrellsesongen.

Makrellfartøyene må naturligvis planlegge fisket ut fra overnevnte.


Meldingen finner du her:

Siste nytt