Informasjon vedrørende omsetningen av lodde til konsum i 2024

Publisert: av Line Dale Nilsson

Rundskriv 03/24 innebærer ingen innholdsmessige endringer sammenlignet med det opprinnelige rundskrivet om lodde i 2024 (jfr Rundskriv 32/23)

Det er en redigeringsmessig tilpasning som er blitt gjort med henvisning til punkt F om lodderognproduksjon som gjelder kjørereglene ved avvik mellom innmeldt rognprosent og rognprosent ved utlossing.

Dette til deres informasjon.

Rundskriv 03/24 finner du her:

 

Siste nytt