Ingen endring i makrellkvoten

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det blir ingen endring i årets makrellkvote.

Dette er klart etter at EU, Norge og Færøyene har forhandlet etter at ICES forandre sitt kvoteråd for 2019.

 

Totalkvoten på 653 400 tonn blir dermed stående og fordelingen mellom partene ligger også fast. Det ar ikke ønskelig fra Norge om å endre på kvotene midt i et kvoteår.

 

Alle partene var enige om dette. 

Siste nytt