Ingen fremvisningsauksjon på nordsjøsild til matjesformål i 2021

Publisert: av Roar Bjånesøy

Et stadig minkende antall kunder og volum på visningsauksjonene for nordsjøsild er del av begrunnelsen for å ikke gjennomføre fremvisningsauksjonene i 2021

Når det gjelder framvisningsauksjonen i Egersund har Norges Sildesalgslag  registrert en utvikling der mindre og mindre kvantum omsettes på auksjonen.  I 2020 var det kun 4.700 t som ble omsatt ved auksjonen i Egersund.  På det meste ble det årlig omsett i størrelsesorden 15.000 t ved denne auksjonen.  Det blir heller ingen fremvisningsauksjon i Danmark i 2021

Norges Sildesalgslag begrunner også bortfallet av fremvisningsauksjonene ved at industrien får nødvendig råstoff for produksjon av matjessild gjennom teleauksjonen.

Siste nytt