Innmelding av makrellstørje

Publisert: av Camilla Klævold

Melding til fiskere som fisker makrellstørje med tanke på omsetning gjennom Sildelaget

Norges Sildesalgslag gjør oppmerksom på at fartøyer som fisker makrellstørje med tanke på omsetning gjennom Norges Sildesalgslag, må melde inn fangst til Lagets salgsavdeling straks etter avsluttet fiske.

Innmeldingen må blant annet inneholde opplysninger om totalt kvantum, antall makrellstørjer, fangstfelt og dato for fangstoperasjonen.

Obs!  Dersom et fartøy har flere kast med makrellstørje på samme tur må dette opplyses ved innmelding.  Det må i disse tilfellene skrives en seddel pr fangstoperasjon ved landing.


Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt