Innmelding av NVG-sild

Publisert: av Camilla Klævold

Det har kommet nytt krav om merinformasjon ved innmelding av nvg-sild

Kjøperne av nvg-sild erfarer nå at rogninnholdet i silda varierer veldig fra fangst til fangst.  Samtidig er det pr i dag ikke krav til fiskerne om å rapportere relevante opplysninger relatert til rogn og rognproduksjon.  Dette gir blant annet kjøperne relativt store utfordringer i forbindelse med budgivning/prissetting av silda på auksjonen.

Ettersom opplysninger om rogninnhold i silda er en svært viktig faktor for riktig prissetting av fangstene i en periode nå, må sildefiskerne med virkning fra lørdag 27.02.21 oppgi;
-    Andel av såkalt «tomsild» i fangsten (i prosent) – altså rognsild som er utgytt

I denne sammenheng er det viktig at fartøyene tar gode og representative prøver for å kunne rapportere best mulig i henhold til nevnte krav.  Norges Sildesalgslag foreslår at en bruker prøvetakingsmaterialet som fartøyene tar ut for bestemmelse av sortiment (det vil si det tradisjonelle prøvetakingsregimet som sier minimum 3 prøver pr 100 tonn på minimum 20 kg hver prøve) til oppgaven.

Kort om fremgangsmåten (vi foreslår at dere bruker minimum 10 kg sild pr prøve som grunnlag for å estimere andelen «tomsild» i fangsten – og prøvetakingsfrekvensen kan være minimum 3 prøver pr 100 tonn):

Dere kan bestemme andelen av «tomsild» i den enkelte prøve slik:
-    Dere plukker ut hosilda (OBS!  Silda må åpnes for kjønnsidentifisering) og veier mengden av hosilda
-    Dere plukker dernest ut hosilda som er utgytt og veier den
-    Andelen av «tomsild» er da gitt ved vekten av hosilda som er utgytt delt på vekten av hosilda i prøven
OBS!     Det er gjennomsnittet av resultatene fra alle prøvene dere tar for den enkelte fangst som skal rapporteres til Norges Sildesalgslag.

I tillegg til angivelse av andel «tomsild» i fangstene oppfordrer kjøperne fiskerne også til å gi
opplysninger om rognmodning (i prosent) og andel hosild i nvg-sildfangten (i prosent).  Norges
Sildesalgslag har systemer for å registrere disse opplysningene.  Lagets salgsavdeling vil
være til disposisjon om noen har spørsmål til sistnevnte.
 
Norges Sildesalgslag ønsker lykke til med det videre sildefisket.


Meldingen finner du her:

Siste nytt