Internasjonal dag for verdens hav

Publisert: av Dorthe Iselin Austevoll

Den internasjonale dagen for verdens hav markeres for å øke bevisstheten om hvilke utfordringer som truer livet i havet og intensivere den bærekraftige forvaltningen av havområdene. 

Ideen om opprettelse av en egen dag ble for første gang lansert på verdenskonferansen i Rio i 1992, men det var først i 2008 at FNs generalforsamling vedtok resolusjon A/RES/63/111 som fastslår at 8. juni skal være FNs internasjonale dag for verdens hav, skriver FN på sine nettsider.

Resolusjonen oppfordrer land og organisasjoner til å fortsette samarbeidet om navigering og sikkerhet på sjøen, samt å forebygge, redusere og kontrollere forurensning fra skip.

Medlemslandene oppfordres til å øke satsing på forskning og å dele informasjon om verdens hav, for å styrke felles kunnskap om havene og navigasjonen der, spesielt i internasjonalt farvann, i havner og i verneverdige områder.

FNs tiår for havforskning

I 2021 startet FN og UNESCO tiåret for havforskning 2021-2030 – en tiårsplan for å styrke internasjonalt samarbeid om forskning og innovasjon for å bedre situasjonen i havet.

  • Et rent hav der forurensningskilder identifiseres og reduseres eller fjernes.
  • Et sunt og motstandsdyktig hav hvor marine økosystemer blir forstått, beskyttet, restaurert og riktig forvaltet.
  • Et produktivt hav som støtter bærekraftig matforsyning og en bærekraftig havøkonomi.
  • Et forutsigbart hav hvor samfunnet har god kunnskap om havet og dets behov, og kan reagere på endringer med riktige tiltak.
  • Et trygt hav hvor liv og livsgrunnlag er beskyttet mot havrelaterte farer.
  • Et tilgjengelig hav med åpen og rettferdig tilgang til data, informasjon, teknologi og innovasjon.
  • Et inspirerende og engasjerende hav hvor samfunnet forstår og anerkjenner havets rolle i menneskers velferd og bærekraftig utvikling.

 

Les mer om den internasjonale dagen for verdens hav.

Siste nytt