Internasjonalt samarbeid for å få slutt på spøkelsesfiske

Publisert: av Camilla Klævold

Norge har undertegnet medlemskap i Global Ghost Gear Initiative som jobber internasjonalt for å redusere spøkelsesfiske

Dette skriver regjeringen i en pressemelding. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen undertegnet torsdag avtalen på vegne av Norge på den internasjonale konferansen «Our Ocean» som nylig ble avholdt i Oslo.

Global Ghost Gear Initiative (GGGI) er et internasjonalt samarbeid mellom både stater, organisasjoner og bedrifter. GGGI er, etter at Norge blir med, representert i 15 land og har over 100 organisasjoner og større bedrifter som medlemmer.

Mye erfaring
Norge er kanskje det landet i verden med best erfaringer med hvordan spøkelsesfiske kan unngås. Siden 1983 har Fiskeridirektoratet hatt årlige tokt for å ta opp tapte redskaper og gjennom årenes løp er det tatt opp ca. 1000 tonn med ulike fiskeredskaper, her av 22.000 garn.

I tillegg har Fiskeridirektoratet også utviklet en app som først og fremst brukes av fritidsfiskere for å melde inn tap av redskap som teiner og garn. Posisjonene og informasjonen som fritidsfiskere melder inn blir igjen brukt av dykkerklubber og andre som har muligheten til å hente opp igjen innmeldt tapt redskap.

- Med den erfaring og de systemene vi har for å rapportere og gjenfinne redskap vil vi kunne bli en viktig bidragsyter for å få redusert problemet knyttet til tap av fiskeredskaper når vi nå blir medlem i GGGI, sier seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.


Ukjent ressurstap
Tap av fiskeredskap er et enormt problem over hele verden og representerer et ukjent ressurstap. Det fører igjen til at kunnskapen som trengs for å kunne utvikle forvaltningsmodeller for bærekraftig fiske blir mangelfull.

- Vi vil kunne bidra i GGGI med kunnskap om ulike måter å rapportere på, om mulige teknologiske løsninger og utvikling av hensiktsmessig regelverk for rapportering og for å forebygge at redskap går tapt, sier Langedal til regjeringen.


RFID som sporingsteknologi
Denne uken skriver også Tekfisk om gründere fra Bergen Greentech tatt i bruk RFID brikker for å merke fiskeriredskaper slik at de rask skal kunne hentes opp igjen ved tap.

Tanken deres er at hver teine og fiskeriredskap skal merkes med en RFID-brikke allerede under produksjon.

- Fiskeridirektoratet testet teknologien da de hentet opp snøkrabbeteiner fra Barentshavet. De kastet ut forskjellige typer teiner merket med ulike brikker. Disse ble hentet opp igjen etter en uke, sier Anders Bjerga til Tekfisk.

Testen viste at de fleste brikkene ikke fungerte som ønsket når det gjaldt avlesningsavstand. Noen ble også helt ødelagt.

- Det viser at er viktig å bruke riktige brikker til dette formålet, sier Bjerga.

Gründerne valgte ut den brikken som skilte seg ut som den beste, og testet den på 3500 meters dyp med en undervannsrobot. Denne testen var vellykket. Nå gjenstår testing på større skala.

Les mer om Global Ghost Gear initiative her:

Les om RFID brikker og gjenvinning av teiner hos tekfisk:Siste nytt