Justeringer i kvoter for lukket kystgruppe i fisket etter makrell

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektøren har besluttet at det gjøres følgende endringer for fartøy i lukket kystgruppe med virkning fra og med 23. juni 2022:


• kvoteenheten for beregning av fartøykvoten økes til 35 tonn.
• for fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 60 tonn.

Fiskeridirektoratet vil presisere at dette fremdeles er foreløpige kvoter.


FISKERIDIREKTØREN

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Siste nytt