Kaikontroller i gang fra neste uke

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra mandag 11. mai er Fiskeridirektoratets inspektører tilbake på kaiene for å drive ressurskontroll. Også Sildelagets inspektører vil starte opp kontrollvirksomhet

Dette er et ledd i den generelle gjenåpningen av nedstengt aktivitet i forbindelse med koronapandemien, melder Fiskeridirektoratet.

Siden 12. mars har det ikke blitt gjennomført ordinære landingskontoller ved kai og alle inspektørene i Fiskeridirektoratet har hatt hjemmekontor, bortsett fra inspektører tilknyttet Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste som har vært fullt operative hele tiden.


Sildelagets inspektører er tiltenkt å gjenoppta kontroller i uken som kommer, sier leder for kontroll i Sildelaget, Tony Hatland.

I forbindelse med gjennopptagelse av kontroller av pelagiske landinger, er følgende risikoveileder laget i  tråd med gjeldende retningslinjer fra myndighetene, sier Hatland ( se risikoveileder her) 

 

Det ble 7. mai avholdt et videomøte med organisasjoner i fiskerisektoren for å orientere om hvilke smitteverntiltak Fiskeridirektoratet vil følge når de fysiske kontrollene gjenopptas. Organisasjonene og direktoratet er omforent om at det er trygt i gjenoppta kontrollen forutsatt at relevante smitteverntiltak følges både av direktoratets ansatte og næringsutøverne, skriver Fiskeridirektoratet

Formålet med møtet var også å sikre en smidig gjenopptagelse av kontrollaktiviteten slik at næringen har forutsigbarhet om smitteverntiltak og at kontrollobjektene kan bidra til at kontrollene kan gjennomføres på en god og trygg måte.

Gjennomført risikovurdering

Både inspektørene og fiskerne skal kunne følge landingene og innveiing av fisk, forutsatt at relevante smitteverntiltak følges av alle parter. ( Se veileder fra Direktoratet her

- De generelle smittevernreglene som helsemyndighetene har iverksatt gjelder til enhver tid. Vi har gjennomført risikovurdering og funnet at med enkle regler kan inspektørene nå vende tilbake til sine ordinære arbeidsoppgaver, og vi forventer at våre ansatte har høy bevissthet rundt smitteforebyggende tiltak når de utfører sine oppgaver, sier seksjonssjef for ressurskontroll i Fiskeridirektoratet Thord Monsen.

Ved mistanke om smitte eller sykdom skal inspektørene ikke delta på landingskontroll og skal holde seg hjemme. Dette gjelder alle typer av luftveisinfeksjoner. Reglene for smittevern skal gjelde ved alle typer kontroller og det skal holdes avstand til andre når kontroll utføres. 

Siste nytt