Kan beregne tonnene i en fiskestim

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningen har utviklet en metode som bedre kan estimere størrelsen på en fiskestim, i første omgang for sild og makrell

Metoden, som er publisert i en ny vitenskapelig artikkel, bruker rådata fra sonaren pluss fysikk og avansert matte. Ut kommer et enkelt tall for hvor mange tonn silde- eller makrellstimen er, pluss en verdi for hvor sikkert anslaget er, skriver Havforskningen

Det er fritt frem for industrien å ta den nye algoritmen inn i sine sonarer. ( se saken her) 

– Presisjonen ser foreløpig ut til å ligge på pluss minus 20 prosent. Men det forutsetter at skipperen er tålmodig og tar seg tid til å inspisere stimen fra flere sider. Bare da får denne metoden nok informasjon om fiskens atferd, som er helt avgjørende for nøyaktigheten, forklarer havforsker Héctor Peña som har vært med på forsøkene.

Dette er fordi ekkoevnen er lavere hos en fisk som svømmer rett mot deg enn hos en fisk målt fra siden. For å sammenligne med det vi ser med øynene, kan du tenke på silhuetten til fisken sett forfra versus i sideprofil. Og når det gjelder ekko, er forskjellen mye, mye større.

Sonaren må derfor få sjekke stimen i 360-grader før den gjør sine utregninger, sier Peña

Forskerne har i første omgang utviklet beregningsmetoden for sild og makrell, men prinsippet er overførbart til andre arter.

For å komme fram til den, har de brukt moderne Simrad-sonarer med 64 stråler som de kalibrerte til vitenskapelig standard. Jo flere sonarstråler, jo mer informasjon får du om stimen – litt som oppløsningen på et digitalt bilde.

Når alle strålene er kalibrerte mot en kjent størrelse, vanligvis en referansekule i metall som forskerne firer ned, gir de sammen informasjon som er pålitelig nok til å regne ut både volum og tetthet i fiskestimen.

Sjekket mot hele stimer

– For å vurdere nøyaktigheten i målingene, var vi med å måle og fange totalt 76 sild- og makrellstimer med innleide ringnotbåter.

Les hele saken hos Havforskningen her: 

 

 

Siste nytt