Kan forbedre kjølingen i tankene

Publisert: av Roar Bjånesøy

Justering av det tekninske oppsettet i RSW-tanker kan gjøre kjølingen av fiske mer jevnere, viser rapport fra FHF

Cflow og Sintef Ocean har kjørt tester av RSW-kjøling på pelagisk fisk. Prosjektet er finansiert av FHF og Forskningsrådet.

Ved å simulere sirkulasjon i RSW tanker ble det påvist at justeringer av det tekniske oppsettet i tankene kunne gjøre kjølingen av pelagisk fisk jevnere – noe som samsvarte godt med uttesting i felt, skriver FHF.

Ettersom det er stor variasjon i hvordan kjølesystemene ombord i pelagiske fiskebåter er bygd opp og driftes var målsettingen i dette prosjektet å øke kompetansen på kjøling av pelagisk fisk ombord i fiskefartøy. Selvåg Senior ble brukt som testbåt i prosjektet, men det har framkommet resultater som kan komme hele næringen til nytte. Prosjektansvarlig har vært Cflow som har samarbeidet tett med Sintef Ocean.

Resultatene fra ulike kolmulelaster med forskjellig strømning har vist at det er mulig å forbedre kjølingen slik at lasten har en snittemperatur på fisken som er 2°C eller lavere ved lossing.

Justeringene som ble gjort for å oppnå dette er oppsummert i sluttrapporten og på prosjektsiden FHF-901373. Blant annet viste resultatene at ved å bytte mellom utløpet i topp og akterrist gav en stor effekt på temperaturfordelingen i tankene.

Ved å la utløpet i akterristen stå åpen en time for deretter å la utløpet gå i toppen fikk man brutt opp eventuelle dødsoner og derved få en jevnere temperatur i hele lasten.

Resultatene bidrar til å øke kvaliteten av pelagisk fisk gjennom forbedret kjøling av fisken, heter det fra rapporten.

Siste nytt