Karanteneregler om bord

Publisert: av Camilla Klævold

Sjøfolk kan avvikle karantenen om bord på fartøyet under visse vilkår

Dette kommer frem i en brev fra helsedirektoratet til Fiskebåt.

Karantenereglane som har kome den siste veka har ført til ein del utfordringar i samband med mannskapsbytte for fiskefartøy. No slår Helsedirektoratet fast at mannskap på fiskefartøy kan vere i korona-karantene om bord i fartøyet, men på visse vilkår.

I svarbrevet til Fiskebåt skriv Helsedirektoratet mellom anna dette;

«Helsedirektoratet er enig i at eventuell karantene kan avtjenes om bord i fiskefartøyet under forutsetning av at personer som avtjener karantene unngår nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.»

Ein viktig føresetnad er at personen er symptomfri før vedkomande kjem om bord.


Les mer på Fiskebåt sine sider:

Siste nytt