Klar for årets tobisfiske

Publisert: av Roar Bjånesøy

15. april starter årets tobis sesong. Foreløpig kvote er satt til 110 000 tonn. 

Etter en fantastisk sesong i 2020, der over 244 400 tonn tobis var levert av norske fartøyer til en verdi på rundt 875 000 000, er det knyttet stor spenning til årets tobis fiske.  

Det er forventet at kvoten vil bli økt senere, Havforskningen legger ut på sitt akustiske tobistokt med Kings Bay den 21. april,  bare 6 dager etter at fisket starter. På grunn av den høye oppstartkvoten på 110 000 tonn, som i fjor var på 70 000 tonn, så forventer Sildelaget at flere båter er klar til fisket starter den 15 april.

I fjor ble den  foreløpige kvoten  på 70 000 tonn ble allerede 6. mai 2020 økt til 110.000 t med følgende begunnelser:

1) sikre kontinuitet i fisket (mange fartøyer hadde allerede i begynnelsen av mai fisket sin opprinnelig kvote), 

2) sikre kontinuitet og få utnyttet kapasiteten  mottakssiden 

3) legge til rette for at den endelige kvoten ble oppfisket   

At det skulle komme en økning etter toktet var forventet og da resultatet fra tobis-toktet i april/mai kom, noe som ble kunngjort 14. mai 2020, resulterte det i et endelig kvoteråd på hele 250.000 tonn Samme dag utvidet Fiskeridirektoratet da kvoten til 250.000 tonn   

Den første innmeldingen fra tobisfisket ifjor  kom den 17april Fisket foregikk i april, mai og juni, med henholdsvis 41.200 ttonn117.700 tonn og 87.600 tonn innmeldt I fisket ble det registrert en del bifangst av hyse i 2020.  Siste innmelding fra fisket kom 23juni   Totalt fisket norske fartøyer 244.400 tonn tobis i 2020 mot 124.800 tonn i 2019. 

Tobisleveransene gikk i all hovedsak til mel/olje i 2020 I gjennomsnitt ble det oppnådd NOK 3,58 pr kg mot NOK 2,99 pr kg i 2019.  700 tonn ble landet til konsum til en gjennomsnittspris på NOK 4,03 pr kg.  Totalverdien av fisket ble NOK 875 millioner – den høyeste noensinne. Av de 244 400 tonnene som ble tatt av norske fartøy ble rundt 42 300 tonn levert i utlandet.

 

 

Sildelaget ønsker flåten lykke til i årets tobisfiske og vil påminne fartøyene om spesielt to forhold:

 

1: Dagens siste auksjon for mel & olje starter klokken 21:30 hver kveld  så innmeldinger må inn før det. Auksjonstidene finner du her

 

2: Rundskriv 36/20 omhandler Utbudsområder for fangster til mel- og oljeanvendelse. Rundskrivet, som ble gjort gjeldende 01.01.21, sier at fangster inntil 150 tonn kan gå direkte til fabrikk uten auksjon, mens fangster fra 150-750 tonn må ha minst to konkurrerende norske havner i utbudsområdet.  For tobisfangster over 750 tonn så er minimumsområdet for utbud Egersund-Moltu/Harøysund 

( I fjor var grensen for å gå direkte til fabrikk uten auksjon på 300 tonn) Her kan du lese om Havforskningen begrunnelse for årets foreløpige kvoteråd på 110 000 tonn.

J-68-2021 om forskriften på tobisfiske 2021 finner du her

 

Siste nytt