Klar for årsmøte i Bodø

Publisert: av Roar Bjånesøy

Årsmøte i Norges Sildesalgslag vil være i Bodø 23.-24 Mai 2019. Her vil det bli politisk debatt samt innlegg fra Sintef Ocean og FHF

Sildelagets markedsplass og verdiskapning i pelagisk sektor blir tema når det blir debatt på vårt årsmøte i Bodø.

Statssekretær Roy Angelvik vil diskutere disse sakene sammen med Kjell Ingebrigsten fra Fiskarlaget, Tommy Torvanger fra Nergård og Sildelagets egen styreleder, Jonny Garvik etter at de alle har holdt sine egne , korte innlegg. Debattleder vil være Therese Tande, journalist og daglig leder i Norsk Fiskerinæring.

Senere under årsmøte vil det og være presentasjoner om bruken av stordata i pelagiske fiskerier av forsker Karl-Johan Reite ved SINTEF Ocean fulgt av et foredrag om Pelagisk Løft og samarbeid i næringen ved Lars Lovund, fagsjef Industri/Foredling ved FHF ( Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering)

 

Årsmøte vil finen sted på Scandic Havet i Bodø.

For medlemmer i Norges Sildesalgslag som ønsker å være med som tilhører ( disse har da ingen stemme- eller forslagsrett) så finner du mer informasjon om dette her. Deltagelse for medlemmer krever påmelding.

 

Her er møteplanen for årsmøtet:

 


M Ø T E P L A N for årsmøtet i Norges Sildesalgslag 2019

 

Torsdag 23. mai

 

Kl. 09.00 - 09.30 Åpning

 

Kl. 09.30 – 10.30 Årsmøtesaker

 

Pause

 

Kl. 10.45 – 11.30 Administrasjonens orientering

Innledning ved adm.dir. Paul M. Oma

 

Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj

 

Kl. 12.30 – 14.00 Sildelagets markedsplass og verdiskaping i pelagisk sektor

Innledning (10 min hver) ved

Statssekretær Roy Angelvik - NFD
Styreleder Kjell Ingebrigtsen – Norges Fiskarlag
Styreleder Jonny Garvik – Norges Sildesalgslag
Daglig leder Tommy Torvanger – Nergård AS – Representerer Sjømat Norge
Paneldebatt ledet av Therese Tande, Norsk Fiskerinæring

Pause

 

Kl. 14.30 - 1600 Årsmøtesaker

 

Kl. 16.00 Gruppemøter

 

Kl. 19.00 Festmiddag

 

 

Fredag 24. mai

 

 

Kl. 09.00 – 09.45 Bruk av stordata i pelagiske fiskeri

Innledning ved Forsker Karl-Johan Reite, SINTEF Ocean

 

Kl. 09.45 – 10.30 Pelagisk løft – «Samarbeider der vi kan, konkurrerer der vi må»

Innledning ved Fagsjef Industri/Foredling – Pelagisk Lars Lovund - FHF

 

Kl. 10.30 – 12.00 Årsmøtesaker

 

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

 

 

Avslutning

Siste nytt