Kongsberg Maritime AS får kontrakt på HIs nye farkoster

Publisert: av Camilla Klævold

De fem nye farkostene (fire selvgående) blir en vikitg del av Havforskningsinstituttets toktstrategi, nå skal de bygges

Kontrakt på fire autonome forskningsfarkoster tildeles Kongsberg Maritime AS.

Sissel Rogne peker på at fjorårets krisepakker sørget for å sette fart i den pågående tilpasningen til mer høyteknologiske observasjonsmetoder. Moderne observasjonsteknologi er også en viktig forutsetning for den digitale satsingen som skjer på Havforskningsinstituttet.

Nytt kystforskningsfartøy vil gi god og effektiv kystforskning
Kystforskningsfartøyet skal bygges av Holland Shipyards Group B.V., og vil bli levert i Bergen i november 2022.

Selv om selve fartøyet blir bygget i Nederland, vil mye av utstyret komme fra norske leverandører.

– Havforskningsinstituttet er bundet til å følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tilbyderne var ganske jevne på kvalitet, men når det kom til pris var det til dels stor forskjell i tilbudet Holland Shipyards leverte og det som kom fra de norske verftene, sier Sissel Rogne til HI.   

Armada-strategi og på egen hånd  
AUV-ene og USV-ene ankommer instituttet i løpet av sommeren og høsten. Allerede i 2022 kan AUV-ene tas i bruk på tokt, forteller forskningsdirektør Geir Huse, som også leder HIs toktkomité.  

– Rederiet og forskningsgruppene går straks i gang med å implementere farkostene i toktaktiviteten vår. Det medfører kompetansebygging og nytenkning langs hele «verdikjeden»: styring av farkostene, sørvis, transportløsninger og instrumentering til dataoverføring, sier han.    

I første omgang skal farkostene brukes sammen med de tradisjonelle forskningsfartøyene i en «armadastrategi». Etter hvert vil de trolig operere mer selvstendig.


Les mer om de selvgående fartøyene på Havforksningsinstituttet sin side:

Siste nytt