Kritisk til fiskal avgift

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskebåt mener det er uheldig at regjeringen foreslår en avgift på viltlevende marine ressurser i sitt reviderte budsjettforslag

Regjeringen foreslår å innføre en avgift på viltlevende marine ressurser i sitt forslag til revidert budsjett, som ble lagt fram i dag. Forslaget vil gi staten en årlig inntekt på rundt 100 millioner kroner fra fiskerinæringen. Dette skriver FIskebåt.

For 2021 er det beregnet at avgiften vil gi staten en inntekt på rundt 50 millioner kroner. Hvis regjeringen får stortinget med seg, vil avgiften innføres fra 1. juli i år. Avgiften vil være på 0,42 prosent av førstehåndsomsetningen av villfisk. Dette er en såkalt fiskal avgift, som betyr at avgiften ikke har annet formål enn å gi staten inntekter. 

Forslaget om å innføre avgiften har sammenheng med at Stortinget i behandlingen av Kvotemeldingen forkastet forslaget om en statlig kvotebank, og erstattet dette med en fiskal avgift.

Fiskebåt mener at det er svært uheldig å innføre en ny fiskal avgift for fiskerinæringen samtidig som det er varslet en kraftig økning i CO2-avgiften. Dette har Fiskebåt også gitt klart utrykk for tidligere, blant annet gjennom et høringssvar til Skattedirektoratet om denne avgiften.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni, skriver Fiskebåt

 

Siste nytt