Kvotebytte for islandslodde mot nordsjøsild

Publisert: av Roar Bjånesøy

For fartøy som skal bytte loddekvote på Island mot sild i Nordsjøen er fristen 7. februar. Per 5. februar er 16 kvotebytter meldt inn

Fiskeridirektoratet har per 5. februar 2021 mottatt følgende meldinger om kvotebytte i loddefisket ved Island, Grønland og Jan Mayen og sild i Nordsjøen for 2021.


 

Da dette er en meldingsordning og ikke en søknadsordning vil Fiskeridirektoratet ikke sende svar til rederiene.

Vi vil ta kontakt med rederiene dersom det mangler opplysninger i meldingen.

Vi sender fortløpende oversikt over kvotebyttene til Norges Sildelagslag. Sildelaget vil foreta korrigering og korrigert kvote vil etter hvert vises på deres hjemmeside.

Fiskeridirektoratets kvoteregister kan heller ikke i år håndtere denne type endringer, derfor vil kvotene på våre hjemmesider ikke være oppdatert vedr. kvotebytte.

Siste frist for å sende melding om kvotebytte er 7. februar 2021.

For mer utfyllende informasjon om ordningen se J-25-2021.

 

 

 

Siste nytt