Kvotebytte for lodde

Publisert: av Roar Bjånesøy

For fartøy som skal bytte loddekvote på Island mot sild i Nordsjøen er fristen 7. februar. Per 2 februar er 12 kvotebytter meldt inn

Fiskeridirektoratet har per 2. februar 2021 mottatt følgende meldinger om kvotebytte i loddefisket ved Island, Grønland og Jan Mayen og sild i Nordsjøen for 2021, se oversikten under.

Da dette er en meldingsordning og ikke en søknadsordning vil Fiskeridirektoratet ikke sende svar til rederiene.  Vi vil ta kontakt med rederiene dersom det mangler opplysninger i meldingen.  Vi har nå sendt oversikt over kvotebyttet per 2. februar til Norges Sildelagslag. Sildelaget vil foreta korrigering og korrigert kvote vil etter hvert vises på deres hjemmeside. Fiskeridirektoratets kvoteregister kan heller ikke i år håndtere denne type endringer, derfor vil kvotene på våre hjemmesider ikke være oppdatert vedr. kvotebytte.

 

Siste frist for å sende melding om kvotebytte er 7. februar 2021. For mer utfyllende informasjon om ordningen se J-25-2021 (https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/J-25-2021).

 Kvotebytte per 2 feb, 2021

Mvh

Inger-Anne Arvesen

_______________________________

Inger-Anne Arvesen
Seniorrådgiver/Senior Adviser
Ressursavdelingen/Resource Management Departement
Fiskeridirektoratet/Directorate of Fisheries
Box 2009 - Nordnes N-5817 Bergen
Tlf: +47 46 80 28 57
email: [email protected]

 

 

Siste nytt