Kvoteendring for fisket etter sild

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskerimelding: Fra og med i dag er det endringer i kvoter for fisket etter sild i EU-sonen

Det gjøres følgende endringer med virkning fra og med fredag 19. juni 2020:

- For små ringnotfartøy (SUK) oppheves delkvoteenhetenfor beregning av maksimalkvoten i EU-sonen.
- For lukket kystgruppe oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen.
- For fartøy med ringnottillatelse økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten fra 1,15 til 1,68

Meldingen finner du her:

Siste nytt