Kvoten på nordsjøsild foreslås økt med 28,3 prosent for 2024

Publisert: av Roar Bjånesøy

Rådet fra ICES blir dermed på 532 166 tonn mot 403 813 tonn for inneværende år

Dette melder HI

 Vi ser at gytebestanden i 2022 nå er estimert til å ha vært betraktelig større enn predikert i 2022, og i tillegg er rekrutteringen i 2022 estimert til å være høyere enn det som var lagt til grunn ved forrige kvoteråd, sier forsker Cecilie Kvamme.

Grunnlaget for økningen i kvoterådet er tredelt:

  1. Gytebestanden i 2022 er estimert til å være 32,5 prosent større enn antatt.
  2. Rekrutteringen i 2022 (2021-årsklassen) er nå estimert til å være 87, 3 prosent større enn det som var lagt til grunn.
  3. Gytebestanden er forventet å være over tiltaksgrensen.

Kvoten for nordsjøsild har vært relativt stabil de siste ti årene, men siden 2020 har den variert noe. I 2021 ble kvoten satt lavere enn årene før, mens rådet for 2022 var på høyde med rådet som gis for 2024. For 2023 ble det anbefalt lavere kvote.

 – Nordsjøsilda er en art som lever mange år. Om vi er flinke til å spare på litt av fisken i gode tider får vi en buffer dersom vi får år med dårlig rekruttering, sier Kvamme.

 

Se hele kvoterådet her: 

Siste nytt